top of page

SystroTech Podcast

Մեր պոդքաստի էջում կգտնեք հետաքրքիր հարցազրույցներ և նյութեր բիզնեսի ավտոմատացման մասին։ Մեր նպատակն է ոգեշնչել, որպեսզի դուք ել սկսեք բիզնեսի զարգացման ձեր ուղղին։ 

Try For Free

Season 1: Success Stories
Episode 1: A Story of Digital Transformation: Red Cross Armenia

bottom of page