SystroTech Podcast

Մեր պոդքաստի էջում կգտնեք հետաքրքիր հարցազրույցներ և նյութեր բիզնեսի ավտոմատացման մասին։ Մեր նպատակն է ոգեշնչել, որպեսզի դուք ել սկսեք բիզնեսի զարգացման ձեր ուղղին։ 

 

Season 1: Success Stories
Episode 1: A Story of Digital Transformation: Red Cross Armenia